Monday, March 17, 2008

IT Talk No.5

အိုင္တီစကား၀ိုင္း အမွတ္ (၅)

ျပည္ေထာင္စုေန႔ ျဖစ္သည့္အျပင္ အိုင္တီစကား၀ိုင္း အမွတ္စဥ္ (၅) ရွိေနသျဖင့္ အမ်ဳိးသား၀ိုင္အမ္စီေအသို႔ေရာက္လာခဲ့ သည္။ သိမ္ျဖဴလမ္းရွိ အမ်ဳိးသား၀ိုင္အမ္စီေအတြင္ လစဥ္ အိုင္တီစကား၀ိုင္းကို ပါစင္နယ္ ကြန္ပ်ဴတာမဂၢဇင္း မွ စီစဥ္က်င္းပေပးေန ျခင္းျဖစ္သည္။ အိုင္တီ၀ါသနာရွင္မ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမွအဖြဲ႕မ်ား လာေရာက္ၾကသည္။
ထိုေန႔က Solveware Solution မွ ကိုေငြထြန္းက ျမန္မာယူနီကုတ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ဆိုၿပီး ေဟာေျပာသြား သည္။ အေျပာေကာင္း၊ အခ်က္အလက္ေတြလည္း စံုသျဖင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ သူေျပာသြားသည္ က Myanmar Unicode Myths vs Truths ေတြျဖစ္သည္။ အမ်ားမသိေသးသည့္ ဟိုေျပာသည္ေျပာ၊ ေတာင္ေျပာ ေျမာက္ေျပာေတြကို အစစ္အမွန္ေတြက ဘာေတြပါဟု ေဖာ္ထုတ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ကိုေငြထြန္းက အမ်ားလက္ခံေနၾကသည့္ ပံုျပင္ဆန္ဆန္သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္အမွန္တို႔ကို ေထာက္ျပသြား သည္။ Myth ႏွင့္ Truth မ်ားကို သူကရွင္းရာတြင္

ဥပမာ - > > >

Myth
".... ဆိုတာ ယူနီကုတ္အဖြဲ႕အစည္းက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ျမန္မာစာႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကိုအေျခခံၿပီး ကြန္ပ်ဴတာမွာ ျမန္မာစာကို သံုးလို႔ရေအာင္ လုပ္ထားတဲ့စနစ္ျဖစ္ပါတယ္..."

Truth
"ယူနီကုတ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ ေသြမတိမ္း လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ Code points သာမက အျခား စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပါ လိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္"

Myth
"ဘယ္လို OS မ်ဳိးမွာမဆို Font File ကို Drag & Drop လုပ္႐ံုနဲ႔ အသံုးျပဳလို႔ ရပါတယ္.."
Bravo!

Truth
"ျမန္မာစာကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ Rendering Engine ကို သက္ဆိုင္ရာ OS တြင္ ထည့္သြင္းထားရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ သည္..."

Myth
"သရအတြက္ သီးသန္႔အကၡရာမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၾသ ၊ ေၾသာ္ ၊ ဥ ၊ ဦ ကို သရယူနီကုဒ္တန္ဖိုးေပးထားတာ အရမ္းကို အံ့အားသင့္မိတယ္..."

Truth
"ဆရာေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ) ၏ ျမန္မာ စကား၊ ျမန္မာစာ ႐ုပ္ပံုလႊာ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၁ တြင္ (သရသေကၤတကို သရသက္ သက္ႏွင့္ ဗ်ည္းတြဲေသာသရဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲႏိုင္သည္..."

Myth
"ျမန္မာယူနီကုဒ္ကို MS Windows တြင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအသံုးခ်ႏိုင္သည္။ Windows တြင္ ျမန္မာစကားလံုးမ်ားရွာႏိုင္ သည္။ အကၡရာစဥ္ႏိုင္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာကို ျမန္မာလို သံုးႏိုင္ေတာ့မည္..."

Truth
"ျမန္မာစာတြင္ ထပ္တိုးေသာ ယူနီကုဒ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၂၀၀၈ မတ္လတြင္ အတည္ျပဳပါမည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ေဆြး ေႏြးဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ Windows တြင္ ႐ိုက္ေသာစာမ်ား ေပၚ႐ံုသာရွိပါသည္။ အျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ားတြင္ ရရွိေသာ အဆင့္ျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္..."

Myth
"သေ၀ထိုးကို ဗ်ည္းေနာက္ပို႔ထားတဲ့ကိစၥ . . . သေ၀ထိုးက ဗ်ည္းေရွ႕ေရာက္ေနရင္ စာလံုးစီတာ၊ စဥ္တာ၊ ျဖတ္တာေတြမွာ ေခါင္းေတာ္ေတာ္စားလိမ့္မယ္..."

Truth
"ျမန္မာစာတြင္ စာလံုးအစဥ္မ်ားသတ္မွတ္ခ်က္သည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဗ်ည္း၊ ဗ်ည္းတြဲ၊ သရဆိုေသာ အစဥ္သည္ စကားလံုးဖြဲ႕စည္းပံုအရ သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္..."
ဥပမာ - လိေမၼာ္၊ အိေႁႏၵ

ျမန္မာယူနီကုတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒ႑ာရီလိုလို၊ ယံုတမ္းစကားေယာင္ေယာင္ ပံုေျပာေကာင္းသူမ်ား ႐ိုက္စားလုပ္ေန ၾကခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ရပ္အမွန္ကို ရွင္းျပေပးသြားသည့္ ကိုေငြထြန္းကို ေက်းဇူးမ်ားစြာတင္မိသည္။အိုင္တီစကား၀ိုင္းတြင္ ယေန႔မွေတြ႕ရသည့္ ေနာက္တစ္ေယာက္မွာ ေဒါက္တာေဇာ္မိုးလြင္ ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို SM3 မိုဘိုင္းလ္ ျမန္မာစာပို႔စနစ္ ျဖင့္ လူသိမ်ားသည္။ MRTV-4 တြင္လည္း သူတို႔အဖြဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား တင္ျပသြား ဖူးသည္။ ယေန႔ သူကစကား၀ိုင္းသို႔ ဧည့္သည္အေနျဖင့္ ေရာက္လာေသာ္လည္း ရင္ဖြင့္သြားသည္။ သူတီထြင္ထားသည့္ ျမန္မာစာပို႔စနစ္ကို အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က (Receive Only) ဆိုၿပီး ယူသံုးထား၍ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအိုင္တီေလာကသည္ ဖူးပြင့္စကာလေလာက္တြင္သာ ရွိပါလိမ့္မည္။ အၫြန္႔ခူးစားခ်င္သူေတြ၊ ပံုမွား႐ိုက္ခ်င္ သူေတြ၊ ႐ိုက္စား လုပ္ခ်င္သူေတြ၊ ခြင္ထြင္သူေတြ ရွိေနၿပီ ဆိုသျဖင့္ မ်ားစြာအံ့အားသင့္သြားမိသည္။ ပန္းတိမ္မွ မတတ္ ေသးဘူး ေရႊခိုးသင္ဆိုသလို ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ႐ိုးသားစြာ ႀကိဳးစားၿပီးကုိယ္က်ဳိးရွာလွ်င္ ေကာင္းမည္ထင္သည္။ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုသည္မွာ ကိုယ္ကမက်င့္ႏိုင္ဘဲ ေခါင္းေပါင္းစ ထာင္ျပေန အက်ဳိးရွိမည္မထင္။ ဂုဏ္သိကၡာဆိုသည္မွာ ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူ၍မရပါ။ အထင္ႀကီးေအာင္ လုပ္ခ်င္သူတို႔အား လူတိုင္း ထင္မႀကီးႏိုင္ပါ။

မည္သို႔ဆိုေစ အိုင္တီစကား၀ိုင္းေလးကုိေတာ့ စဥ္ပံုမွန္ရွိေစခ်င္သည္။ အိုင္တီ ေလာက အေကာင္းအဆိုး အေၾကာင္းအက်ဳိးေတြကို သိျမင္ခြင့္ရသျဖင့္ ဆက္လက္ တည္ၿမဲပါေစဟု ဆုေတာင္းလိုက္ပါသည္။

No comments: