Thursday, March 27, 2008

IT Talk No.7 - News


အိုင္တီစကား၀ိုင္း အမွတ္ (၇) - သတင္း


Personal Computer မဂၢဇင္းမွ လစဥ္စီစဥ္က်င္းပသည့္ အိုင္တီစကား၀ိုင္း အမွတ္ (၇) ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔ (စေနေန႔) တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမအတြင္းရွိ) ျမန္မာအင္ဖိုတက္ ၊ Conference Hall အခန္းအမွတ္ (၂၀၅) တြင္ ေန႔လည္ (၁း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပမည္ဟု သိရွိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ လက္ရွိ၀င္ေရာက္ေနသည့္ ကြန္ပ်ဴတာဟာ့ဒ္၀ဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ သံုးသင့္၊ မသံုးသင့္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို အိုင္တီစာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္
  1. ဦးေဇာ္လင္း (႔Youth Computer)
  2. ဦးေအးကိုကို (F.E.B Computer)
  3. ဦးဖိုးႏိုင္၀င္း (Masterpiece)
  4. ကိုမ်ဳိးမင္း၀င့္ဦး (4AM Digital Services)
တို႔က စုေပါင္းကာ အေျဖရွာေဆြးေႏြးတင္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။
စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား ၊ အိုင္တီအေၾကာင္းစိတ္၀င္စားသူမ်ား ၊ ကြန္ပ်ဴတာဟာ့ဒ္၀ဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာစူးစမ္းလိုသူမ်ား မည္သူမဆို အခမဲ့တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

Monday, March 17, 2008

IT Talk No.5

အိုင္တီစကား၀ိုင္း အမွတ္ (၅)

ျပည္ေထာင္စုေန႔ ျဖစ္သည့္အျပင္ အိုင္တီစကား၀ိုင္း အမွတ္စဥ္ (၅) ရွိေနသျဖင့္ အမ်ဳိးသား၀ိုင္အမ္စီေအသို႔ေရာက္လာခဲ့ သည္။ သိမ္ျဖဴလမ္းရွိ အမ်ဳိးသား၀ိုင္အမ္စီေအတြင္ လစဥ္ အိုင္တီစကား၀ိုင္းကို ပါစင္နယ္ ကြန္ပ်ဴတာမဂၢဇင္း မွ စီစဥ္က်င္းပေပးေန ျခင္းျဖစ္သည္။ အိုင္တီ၀ါသနာရွင္မ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမွအဖြဲ႕မ်ား လာေရာက္ၾကသည္။
ထိုေန႔က Solveware Solution မွ ကိုေငြထြန္းက ျမန္မာယူနီကုတ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ ဆိုၿပီး ေဟာေျပာသြား သည္။ အေျပာေကာင္း၊ အခ်က္အလက္ေတြလည္း စံုသျဖင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ သူေျပာသြားသည္ က Myanmar Unicode Myths vs Truths ေတြျဖစ္သည္။ အမ်ားမသိေသးသည့္ ဟိုေျပာသည္ေျပာ၊ ေတာင္ေျပာ ေျမာက္ေျပာေတြကို အစစ္အမွန္ေတြက ဘာေတြပါဟု ေဖာ္ထုတ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ကိုေငြထြန္းက အမ်ားလက္ခံေနၾကသည့္ ပံုျပင္ဆန္ဆန္သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္အမွန္တို႔ကို ေထာက္ျပသြား သည္။ Myth ႏွင့္ Truth မ်ားကို သူကရွင္းရာတြင္

ဥပမာ - > > >

Myth
".... ဆိုတာ ယူနီကုတ္အဖြဲ႕အစည္းက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ျမန္မာစာႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကိုအေျခခံၿပီး ကြန္ပ်ဴတာမွာ ျမန္မာစာကို သံုးလို႔ရေအာင္ လုပ္ထားတဲ့စနစ္ျဖစ္ပါတယ္..."

Truth
"ယူနီကုတ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ ေသြမတိမ္း လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ Code points သာမက အျခား စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုပါ လိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါသည္"

Myth
"ဘယ္လို OS မ်ဳိးမွာမဆို Font File ကို Drag & Drop လုပ္႐ံုနဲ႔ အသံုးျပဳလို႔ ရပါတယ္.."
Bravo!

Truth
"ျမန္မာစာကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ Rendering Engine ကို သက္ဆိုင္ရာ OS တြင္ ထည့္သြင္းထားရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ သည္..."

Myth
"သရအတြက္ သီးသန္႔အကၡရာမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၾသ ၊ ေၾသာ္ ၊ ဥ ၊ ဦ ကို သရယူနီကုဒ္တန္ဖိုးေပးထားတာ အရမ္းကို အံ့အားသင့္မိတယ္..."

Truth
"ဆရာေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ) ၏ ျမန္မာ စကား၊ ျမန္မာစာ ႐ုပ္ပံုလႊာ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၁ တြင္ (သရသေကၤတကို သရသက္ သက္ႏွင့္ ဗ်ည္းတြဲေသာသရဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲႏိုင္သည္..."

Myth
"ျမန္မာယူနီကုဒ္ကို MS Windows တြင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအသံုးခ်ႏိုင္သည္။ Windows တြင္ ျမန္မာစကားလံုးမ်ားရွာႏိုင္ သည္။ အကၡရာစဥ္ႏိုင္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာကို ျမန္မာလို သံုးႏိုင္ေတာ့မည္..."

Truth
"ျမန္မာစာတြင္ ထပ္တိုးေသာ ယူနီကုဒ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ၂၀၀၈ မတ္လတြင္ အတည္ျပဳပါမည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ေဆြး ေႏြးဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ Windows တြင္ ႐ိုက္ေသာစာမ်ား ေပၚ႐ံုသာရွိပါသည္။ အျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ားတြင္ ရရွိေသာ အဆင့္ျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္..."

Myth
"သေ၀ထိုးကို ဗ်ည္းေနာက္ပို႔ထားတဲ့ကိစၥ . . . သေ၀ထိုးက ဗ်ည္းေရွ႕ေရာက္ေနရင္ စာလံုးစီတာ၊ စဥ္တာ၊ ျဖတ္တာေတြမွာ ေခါင္းေတာ္ေတာ္စားလိမ့္မယ္..."

Truth
"ျမန္မာစာတြင္ စာလံုးအစဥ္မ်ားသတ္မွတ္ခ်က္သည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဗ်ည္း၊ ဗ်ည္းတြဲ၊ သရဆိုေသာ အစဥ္သည္ စကားလံုးဖြဲ႕စည္းပံုအရ သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္..."
ဥပမာ - လိေမၼာ္၊ အိေႁႏၵ

ျမန္မာယူနီကုတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒ႑ာရီလိုလို၊ ယံုတမ္းစကားေယာင္ေယာင္ ပံုေျပာေကာင္းသူမ်ား ႐ိုက္စားလုပ္ေန ၾကခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ရပ္အမွန္ကို ရွင္းျပေပးသြားသည့္ ကိုေငြထြန္းကို ေက်းဇူးမ်ားစြာတင္မိသည္။အိုင္တီစကား၀ိုင္းတြင္ ယေန႔မွေတြ႕ရသည့္ ေနာက္တစ္ေယာက္မွာ ေဒါက္တာေဇာ္မိုးလြင္ ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို SM3 မိုဘိုင္းလ္ ျမန္မာစာပို႔စနစ္ ျဖင့္ လူသိမ်ားသည္။ MRTV-4 တြင္လည္း သူတို႔အဖြဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား တင္ျပသြား ဖူးသည္။ ယေန႔ သူကစကား၀ိုင္းသို႔ ဧည့္သည္အေနျဖင့္ ေရာက္လာေသာ္လည္း ရင္ဖြင့္သြားသည္။ သူတီထြင္ထားသည့္ ျမန္မာစာပို႔စနစ္ကို အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က (Receive Only) ဆိုၿပီး ယူသံုးထား၍ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအိုင္တီေလာကသည္ ဖူးပြင့္စကာလေလာက္တြင္သာ ရွိပါလိမ့္မည္။ အၫြန္႔ခူးစားခ်င္သူေတြ၊ ပံုမွား႐ိုက္ခ်င္ သူေတြ၊ ႐ိုက္စား လုပ္ခ်င္သူေတြ၊ ခြင္ထြင္သူေတြ ရွိေနၿပီ ဆိုသျဖင့္ မ်ားစြာအံ့အားသင့္သြားမိသည္။ ပန္းတိမ္မွ မတတ္ ေသးဘူး ေရႊခိုးသင္ဆိုသလို ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ႐ိုးသားစြာ ႀကိဳးစားၿပီးကုိယ္က်ဳိးရွာလွ်င္ ေကာင္းမည္ထင္သည္။ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုသည္မွာ ကိုယ္ကမက်င့္ႏိုင္ဘဲ ေခါင္းေပါင္းစ ထာင္ျပေန အက်ဳိးရွိမည္မထင္။ ဂုဏ္သိကၡာဆိုသည္မွာ ေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူ၍မရပါ။ အထင္ႀကီးေအာင္ လုပ္ခ်င္သူတို႔အား လူတိုင္း ထင္မႀကီးႏိုင္ပါ။

မည္သို႔ဆိုေစ အိုင္တီစကား၀ိုင္းေလးကုိေတာ့ စဥ္ပံုမွန္ရွိေစခ်င္သည္။ အိုင္တီ ေလာက အေကာင္းအဆိုး အေၾကာင္းအက်ဳိးေတြကို သိျမင္ခြင့္ရသျဖင့္ ဆက္လက္ တည္ၿမဲပါေစဟု ဆုေတာင္းလိုက္ပါသည္။

Friday, February 29, 2008

IT Talk No.4

အိုင္တီစကား၀ိုင္း အမွတ္ ၄

အိုင္တီစကား၀ိုင္းအမွတ္ (၄) ကို မလုပ္မီကတည္းက ျပႆနာအေတာ္ေလးတက္ခဲ့ရသည္။ ၁၁-၁-၂၀၀၈ ေန႔ေလာက္ လုပ္မည္ဟုခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီးမွ ထိုေန႔ ခန္းမကိုမေပးႏိုင္သျဖင့္ ၈-၁-၂၀၀၈ ေန႔ကို ေျပာင္းလိုက္ရသည္။ သို႔ျဖင့္ သတင္းေပး ၿပီးခါမွ ေနာက္ကလိုက္ၿပီး သတင္းပိတ္ရျပန္သည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ဆရာဦးေက်ာ္ၫြန္႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ရျပန္သည္။ သူ ကလည္း အားတက္သေရာ ေျပာမည့္အေၾကာင္းအရာေတြကို ေနာက္တစ္ေန႔လာပို႔ရွာသည္။ ေဆာ့ဖ္၀ဲ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူေျပာမည္ဟု ဆိုလာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိုင္တီေလာကတြင္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ျပင္ လူငယ္ တို႔ သိထားသင့္သည့္ကိစၥမ်ားျဖစ္ေနသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္ခံလိုက္သည္။ ရက္ကကပ္ေနသျဖင့္ ကိုဖိုးႏိုင္၀င္းကို လိုက္ခ်ိတ္ရျပန္သည္။ သူ႔ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဟာ့ဒ္၀ဲ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခုခုေျပာေစ့ခ်င္သည္။ သ႔ူကို လည္း ဘယ္မွာမွ လွမ္းခ်ိတ္လို႔မရ။

မည္သို႔ဆိုေစ ကြၽန္ေတာ္က ျပည့္စံုစာအုပ္တိုက္မွက်င္းပသည့္ စာအုပ္ပ႐ိုမိုးရွင္းပြဲတြင္ ရက္ကပ္ၿပီး သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ားကို ဖိတ္စာေ၀လိုက္သည္။ ကိုမ်ဳိးေအာင္ကလည္း (၈-၁-၂၀၀၈) ေန႔တြင္ အိုင္တီစကား၀ိုင္းက်င္းပမည္။ ဦးေက်ာ္ၫြန္႔ "ေဆာ့ဖ္၀ဲမူပိုင္ခြင့္" ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဟာေျပာမည္ဟု ေၾကညာေပးလိုက္ႏိုင္သည္။

အိုင္တီစကား၀ိုင္း (၄) ကို Personal Computer မဂၢဇင္းမွ စပြန္ဆာေပးသည္။ သူ႔ကြန္ပ်ဴတာမဂၢဇင္းက ေနာက္ ပိုင္းတြင္ လူငယ္မ်ားၾကား၌ ေရပန္းစားလာသည္။ လူငယ္တစ္ေယာက္ကဦးစီးကာ လူငယ္ေတြၾကားသို႔ လူငယ္နည္း လူငယ္ဟန္ျဖင့္ ထိုးေဖာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အိုင္တီပညာႏွင့္ အိုင္တီေလာကအေၾကာင္းကို လူငယ္ေတြ ပိုမိုစိတ္၀င္စား လာေအာင္ သူက ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနသူျဖစ္သည္။

စကား၀ိုင္းမစမီ ထံုးစံအတိုင္း ေဟာေျပာသူက ေဟာေျပာမည္။ ဦးေက်ာ္ၫြန္႔ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဟာေျပာခ်ိန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ တစ္နာရီခြဲခန္႔ဟု ကန္႔သတ္ခ်က္မွတစ္ပါး အျခားဘာေျပာပါ၊ ဘာေဆြးေႏြးပါဟု ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ။ တစ္ခုေတာ့ အသိေပးထားသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အိုင္တီစကား၀ိုင္းတြင္ အိုင္တီနည္းပညာသက္သက္သာ ေဆြးေႏြးေရး ေတြ ေျပာျပထားသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က နည္းပညာသက္သက္ျဖင့္ စကား၀ိုင္းေပါင္းမ်ားစြာဆီသို႔ ခ်ီတက္ခ်င္သည္။

(၈-၁-၂၀၀၈) ေန႔က ေန႔လည္ ၁ နာရီတြင္ ပြဲစမည္ဟု စီစဥ္ထားသည္။ ထိုေန႔ပြဲကို ဆရာႀကီးေမာင္ဆုရွင္ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္လာသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ အေတာ္ေလးအံ့အားသင့္သြားသည္။ စာေပေလာက ဓူ၀ံၾကယ္ႀကီးဟု ဦးေက်ာ္ၫြန္႔က ေျပာသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္ကတည္းက ဆရာႀကီး၏အသံကို ျမန္မာ့အသံတြင္နားေထာင္းရင္း အားက်ေနခဲ့ရသည္။ ဆရာႀကီး ဘာသာျပန္ထားသည္ အမ်ဳိးသားစာေပဆုရ "ပင္လယ္ျပာႏွင့္ တံငါအို" စာအုပ္ကို ကြၽန္ေတာ္ ဘယ္ေတာ့မွမေမ့။ ဖတ္ေနရသည္မွာလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္မ႐ိုးေပ။ ဆရာႀကီးသည္ ေဟာရေျပာရမွာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အၿမဲႏုပ်ဳိေနသလို။ ဆရာႀကီးက အခမ္းအနားတြင္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာေပးသည္။ အေၾကာင္းအရာေလးတစ္ခုကို တန္ဆာဆင္ၿပီး ေျပာတတ္လြန္းသျဖင့္ နားထဲစြဲက်န္ခဲ့သည္။ Uncivilized Nation ဆိုသည္ကို နားထဲကမထြက္။ဒုတိယပိုင္းအျဖစ္ ဆရာဦးေက်ာ္ၫြန္႔က မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသြားသည္။ သူက လူႀကီးတစ္ေယာက္၊ ဥပေဒသမားတစ္ေယာက္ဆိုေတာ့ လူႀကီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ဥပေဒသမားအျမင္ကို ေပါင္းစပ္ၿပီးေျပာသြားသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အသက္႐ွဴမ၀သျဖင့္ ထြက္ေပါက္ေလးမ်ားေတြ႕မလားဟု ရွာေနသူမ်ားကို တံခါးေလး ဟေပးေစ့ခ်င္သည္။ သူကေတာ့ စိတ္ရင္းအတိုင္း၊ ဥပေဒအတိုင္း သက္ၫႇာခြင့္မေပး။ တစ္ခ်က္လႊတ္ျဖင့္ ပိတ္ထားရမည္ဟု ေျပာေန သလိုျဖစ္ေနသည္။ မႊမ္းက်ပ္ေနသူတစ္ေယာက္ တံခါးေလးဖြင့္မေပးေတာ့ဘူးလားဟု ထေမးသည္။ တကယ္ေတာ့ သူကလည္း ဖြင့္ေပးႏိုင္သူမဟုတ္။ ဤသို႔ျဖင့္ စကား၀ိုင္းမစမီ အေျပာ၀ိုင္းသည္ မတင္မက်ႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားရသည္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေခတၱနားခ်ိန္အတြက္ ျပည့္စံုစာအုပ္တိုက္မွ ကုိမ်ဳိးေအာင္ႏွင့္ မဧပရယ္တို႔က ေကာ္ဖီႏွင့္ မုန္႔မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံသည္။ ေနာက္စကား၀ိုင္းကို ျပန္စသည္။ လူထက္၀က္ခန္႔ ျပန္သြားၾကသည္။ စိတ္၀င္စားသည့္ လူငယ္ေတြခ်ည္း က်န္ခဲ့သည္။ လူႀကီးေတြ ျပန္ကုန္ၾကသည္။ လူငယ္ေတြအတြက္ စကား၀ိုင္းျဖစ္သျဖင့္ လူငယ္ေတြ က်န္ခဲ့ဟန္တူသည္။ တကယ္ေတာ့ လူႀကီးေတြအတြက္လည္း နာေထာင္သင့္သည့္ စကား၀ိုင္းျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္ေတြ၏ ရင္ထဲမွာ ဘာေတြ ရွိမွန္း မသိဘဲႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ရမည္မထင္။
ယခုအပတ္စကား၀ိုင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပံုစံတစ္မ်ဳိးေျပာင္းလိုက္သည္။ ေျပာခ်င္ေဆြးေႏြးခ်င္သည့္သူကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က သီးျခားအဆိုရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေရွ႕ထြက္ၿပီး မိုက္ခ႐ိုဖုန္းျဖင့္ ေျပာေစသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သူတို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို မွတ္တမ္းတင္ထားခ်င္သည္။ စာျပန္ေရးလွ်င္ ျပန္နားေထာင္ခ်င္သည္။
ယခုအပတ္တြင္ Blog အေၾကာင္းေတြ ေျပာၾကမည္ဟု ယခင္အပတ္ကတည္းက ႀကိဳေျပာလိုက္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ေတြ႕လိုက္ရသည္က ကိုညီလင္းဆက္ႏွင့္ ကိုေမာင္ေမာင္သန္႔တို႔ ျဖစ္သည္။ က်န္သူေတြကို ကြၽန္ေတာ္သိပ္မရင္းႏွီး။ Blog အေၾကာင္း ကိုေမာင္ေမာင္သန္႔က ထေျပာသည္။ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းသည္။ ေနာက္တစ္ေယာက္အေနျ့ဖင့္ စကားေျပာရန္၀န္ေလးသည့္ ကိုညီလင္းဆက္ကို ဖိတ္ေခၚရသည္။ သူကလည္း အေရးေကာင္းသလို အေျပာပါေကာင္းသည္။ သူတို႔က Open Source ကိုသံုးဖို႔ တိုက္တြန္းသလို၊ တရား၀င္ေဆာ့ဖ္၀ဲ ေတြကို ၀ယ္ၿပီးသံုးရန္ တိုက္တြန္းသြားၾကသည္။ အေျမာ္အျမင္ျဖင့္ သူတို႔ေျပာသြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ကိုဖိုးႏိုင္၀င္းေရာက္မလာသျဖင့္ ထိုေန႔စကား၀ိုင္းတြင္ ဟာ့ဒ္၀ဲအေၾကာင္းေတြ သိပ္မေျပာျဖစ္ၾက။ ညေန ၄ နာရီခြဲ တြင္ အိုင္တီစကား၀ိုင္းကို ရပ္နားလိုက္သည္။

အိုင္တီစကား၀ိုင္း အမွတ္ ၄ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္ေတြျပန္လာသည္။ အသံေတြ ထြက္လာသည္။ မနက္ေစာေစာ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ဖုန္းျဖင့္အေၾကာင္းၾကားလာသည္။ မေန႔က အိုင္တီစကား၀ိုင္း အေၾကာင္း ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ပါလာသည္တဲ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဦးေက်ာ္ၫြန္႔ ေဟာေျပာသြားသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သို႔ေလာသို႔ေလာအေျပာေတြကို ကြၽန္ေတာ္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က အိုင္တီစကား၀ိုင္းကို ျပည့္စံုစာအုပ္တိုက္က က်င္းပတာလားဟု ေမးလာၾကျပန္သည္။ သူတို႔ ေမးလည္း ေမးေလာက္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္သတင္းထဲတြင္ အိုင္တီစကား၀ိုင္း ၄ ကို ျပည့္စံုစာအုပ္တိုက္မွ ကိုမ်ဳိးေအာင္က ႀကီးမွဴးက်င္းပသည္ဟု ပါလာသည္။ ကုိမ်ဳိးေအာင္က ထိုေန႔မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ကူညီသည့္အေနျဖင့္ စကား၀ိုင္းလာ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေကာ္ဖီႏွင့္မုန္႔မ်ား စပြန္ဆာလာေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္က အိုင္တီစကား၀ိုင္းတိုင္းကို ပါစင္နယ္ ကြန္ပ်ဴတာမဂၢဇင္းက ႀကီးမွဴးက်င္းပေပးတာပါဟု ျပန္ရွင္းေနရသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဂ်ာနယ္ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၃ တြင္ WEJ ဘိုးဘိုးႀကီး ဆိုသူက "ထင္ရာေတြးၿပီး ထင္ရာေရးသည္" ဆိုသည့္ေဆာင္းပါးျဖင့္ အိုင္တီစကား၀ိုင္းတြင္ ဦးေက်ာ္ၫြန္႔ ေဆြးေႏြးသြား သည့္အခ်က္မ်ားကို တစ္ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေထာက္ျပထားသည္။ မတူေသာအျမင္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံၾကရပါမည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေ၀ဖန္ေရးကို ေၾကာက္ေနလို႔မရပါ။ ေ၀ဖန္ေပးသူကိုပင္ ေက်းဇူးတင္ရမွာျဖစ္သည္။ သို႔ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္က ထို ေဆာင္းပါးကို ပါစင္နယ္ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ျပန္ထည့္ေပးရန္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ကို ေတာင္းဆိုထားရသည္။ တစ္ဘက္က ေဆာင္းပါေရးသူကိုလည္း လွမ္းၿပီးခြင့္ေတာင္းသည္။ သူကလည္း ၾကည္ျဖဴစြာခြင့္ျပဳထားသည္။ ထိုဂ်ာနယ္ကိုမဖတ္မိသူ ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါစင္နယ္ကြန္ပ်ဴတာမဂၢဇင္းတြင္ ဖတ္မိႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ကြၽန္ေတာ္တို႕သည္ အိုင္တီစကား၀ိုင္းတိုင္းသို႔ ပညာရွင္မ်ားကိုဖိတ္ေခၚၿပီး ေဟာေျပာခိုင္းမည္။ သူတို႔ကို ဘာေျပာပါဟု ကြၽန္ေတာ္တို႔ကန္႔သတ္၍မရ။ ပ႐ိုဂရမ္မင္းအေၾကာင္း ပ႐ိုဂရမ္မာကိုေခၚေျပာခိုင္းမည္။ ေဆာ့ဖ္၀ဲအေၾကာင္း ေဆာ့ဖ္၀ဲေရးေနသူကို ေျပာခိုင္းမည္။ ဟာ့ဒ္၀ဲအေၾကာင္း ဟာ့ဒ္၀ဲသမားေတြက ေျပာၾကေစရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စီစဥ္ေပး ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အိုင္တီႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို ျပည္သူေတြၾကား၊ လူငယ္ေတြအၾကား တစ္နည္းတစ္လမ္းျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစရန္သာ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို မေက်နပ္လွ်င္ မႀကိဳက္လွ်င္ ထပ္မံေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ အခ်ိန္တို႔ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အမ်ားႀကီး ေပးထားသည္။ ေနာက္ပိုင္း အက်ယ္စာျဖင့္ ေဆြးေႏြးလာ သည္ကိုလည္း အိုင္တီစကား၀ိုင္းႏွင့္ပတ္သက္သမွ် ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံၾကရမွာ ျဖစ္သည္။ စိတ္ေကာင္း ေစတနာ ေကာင္းျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္မွန္သမွ် ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳဆိုပါသည္။

အိုင္တီစကား၀ိုင္းသည္ အားလံုးကို လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္။ ကိုယ္ေျပာခ်င္ ေဆြးေႏြးခ်င္တာရွိလွ်င္ အခမ္းအနား စီစဥ္သူႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းစီစဥ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းထေျပာလို႔လည္းရသည္။ ေနာက္တစ္ပြဲမွာ ဘာေျပာခ်င္ပါတယ္ဟု ႀကိဳၿပီး လာေျပာထားလို႔လည္း ရသည္။ မည္သူ႔ကိုမွ် ကန္႔သတ္ထားတာမရွိ။ အားလံုးကို ႀကိဳဆိုေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိုင္တီစကား၀ိုင္းကို တစ္လတစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္လုပ္မည္ဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ တြင္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ (၁၂-၂-၂၀၀၈) တြင္ "ယူနီကုတ္အေၾကာင္း" ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကမည္။ မတ္လတြင္ (၈-၃-၂၀၀၈) ေန႔၌ စကား၀ိုင္းထပ္လုပ္မည္။ သို႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာကို မစီစဥ္ရေသး။ ဤၾကားထဲမွ နယ္မွပရိသတ္မ်ားက အိုင္တီစကား၀ိုင္းကို သူတို႔နယ္တြင္ လာေရာက္က်င္းပေပးရန္ ကမ္းလွမ္းလာသည္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ အေတာ္ေလး ၀မ္းသာသြားသည္။ အိုင္တီပညာသည္ ရန္ကုန္တြင္ စုပံုေနရန္ မဟုတ္ပါ။ ၿမိဳ႕ရြာအႏွံ႔ခရီးေပါက္ သင့္သည္ မဟုတ္ပါလား။ သို႔ျဖင့္ ဖိတ္ေခၚ သည့္ ပရိတ္သတ္ကို မယုတ္မလြန္ စကားျပန္ထားသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုက္လံစု စည္းၾကရျပန္သည္။ နယ္ကုိလိုက္ၿပီး ေဟာေျပာႏိုင္ဖို႔၊ နယ္ကိုလိုက္ၿပီး မိမိတုိ႔ Product မ်ားကို လိုက္လံျပသ ရွင္းလင္းႏိုင္ဖို႔။ အားလံုး စိတ္၀င္စားၾကသည္။ စီစဥ္ေပးမည့္သူအေပၚတြင္သာ ေခါင္းက်လာေတာ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္။ နယ္မွပရိသတ္ေတြကို ပညာသြားေပးၾကမည္။ စိတ္ရင္းေစတနာရင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းစြာ ကူညီႏိုင္မႈ ေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ရင္းျဖင့္ အိုင္တီစကား၀ိုင္းမွ ရလဒ္မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ေနရပါလိမ့္မည္။

Thursday, February 28, 2008

IT Talk No.3

အိုင္တီစကား၀ိုင္း အမွတ္ ၃

အိုင္တီစကား၀ိုင္း အမွတ္ (၃) ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမ်ဳိးသား၀ိုင္အမ္စီေအခန္းမတြင္ ဆက္လုပ္ျဖစ္သည္။ အမွတ္ (၂) ပြဲ တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းႏွင့္ လုပ္လိုက္ရသည္။ ယခုအမွတ္ (၃) ပြဲကိုေတာ့ စပြန္ဆာေပးသူက အခန္းက်ယ္က်ယ္ႏွင့္ အဆိုျပဳလာသည္။

စကား၀ိုင္း (၃) ကို စပြန္ဆာေပးသူက Golden Power ကုမၸဏီမွျဖစ္သည္။ သူတို႔ ကုမၸဏီက ASUS brand ကို အဓိကထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တင္သြင္းေနသည္။ သို႔ေသာ္ယခုစကား၀ိုင္းတြင္ သူတို႔က Eee PC ကို ပြဲထုတ္ခ်င္ သည္။ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္မည့္ ကြန္ပ်ဴတာအေသးစားေလးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ မိတ္ဆက္လိုသည္ဟု ေျပာကာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အိုင္တီစကား၀ိုင္းကို ကမကထျပဳေပးသည္။

ထိုေန႔က (၂၁-၁၂-၂၀၀၇) ျဖစ္ သည္။ နံနက္ ၁၀ နာရီကတည္းက အခမ္းအနားစမည္ျဖစ္သျဖင့္ ၉ နာရီ ေလာက္ကတည္းကလာၿပီး ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ Golden Power မွ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း ေရာက္လာၾကၿပီး သူတို႔ ေၾကာ္ျငာဘုတ္ေတြကို ေနရာအႏွံ႔လိုက္ခ်လိုက္သျဖင့္ ပြဲကၿမိဳင္သြားသည္။ ၁၀ နာရီ ခြဲေလာက္တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခမ္းအနား စလိုက္ၾကသည္။

ပထမဦးဆံုး အီးပီစီကိုပြဲထုတ္သည္။ Golden Power မွ MD ကိုထြန္းထြန္းေအာင္က ကိုယ္တိုင္ အီးပီစီအေၾကာင္း ေဟာေျပာသြားသည္။ တစ္နာရီပင္မျပည့္ သူ႔ရွင္းျပခ်က္ေတြ ၿပီးသြားသည္။ သိလိုသူေတြက ေမးျမန္းၾက၊ စူးစမ္းၾက သည္။ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ဘက္ရည္ျဖင့္ ဧည့္ခံသည္။

ဒုတိယပိုင္းအျဖစ္ အိုင္တီစကား၀ိုင္းကို စတင္လိုက္သည္။ ထံုးစံအတိုင္း၀ိုင္းထိုင္ၿပီး ေျပာၾကသည္။ အေၾကာင္းအရာေတြက ဟိုေရာက္ သည္ေရာက္။ ဦးတည္ခ်က္မဲ့ေနသလိုျဖစ္ကာ ေျပာခ်င္ရာေျပာေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္းေတြပါသည္။ ေမာ္နီတာအေၾကာင္းေတြပါသည္။ ထိုစဥ္ အီးပီစီကြန္ပ်ဴတာေလးထဲသို႔ ျမန္မာ Font သြင္းလို႔ရသြားၿပီဟု ကြၽန္ေတာ့္နားသို႔ တစ္ဦးက တိုးတိုးေလး လာကပ္ေျပာသည္။ စကား၀ိုင္းမစမီကတည္းက ကိုထြန္းထြန္းေအာင္က သူ႔အီးပီစီတြင္ ျမန္မာ Font မည္သို႔သြင္းရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုလာသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကိုဆႏၵေအာင္လက္ထဲသို႔ အီးပီစီတစ္လံုး ထည့္ေပးလိုက္သည္။ သူက ကြၽန္ေတာ္တို႔စကား၀ိုင္းကို စိတ္မ၀င္စားေတာ့။ လက္ထဲရလာသည့္ ကြန္ပ်ဴတာေလးကိုသာ စိတ္၀င္စားကာ သဲသဲမဲမဲ ဇြဲႏွင့္စ်ာန္၀င္ေနသည္။ မၾကာမီ ရၿပီဟုဆိုလိုက္ သည္။ အိုင္တီစကား၀ိုင္း၏ ရလဒ္ဟုဆိုရမည္။ ေပ်ာ္သူေတြေပ်ာ္သြားၾကသည္။ မရဘူး၊ မျဖစ္ဘူးဆိုသည္မ်ားကို ၀ိုင္း၀န္း ေျဖရွင္းေပးလိုက္သည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ၂ နာရီခန္႔တြင္ စကား၀ိုင္းကို မနည္းျဖတ္ကာ ပြဲသိမ္းလိုက္ရသည္။ ြGolden Power က လက္ေဆာင္အိတ္ေလးေတြ ေ၀သည္။ အိတ္ ၇၀ ေလာက္ ယူလာခဲ့ရာ မေလာက္ဟုသိရသည္။ သို႔ျဖင့္ စိတ္၀င္စားသူ ၇၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ လူ ၂၀ ခန္႔ႏွင့္ စတင္ခဲ့ရသည့္ စကား၀ိုင္း သည္ ၇၀ ေက်ာ္ျဖစ္လာသျဖင့္ အိုင္တီေလာကကို စိတ္၀င္စားသူေတြ တစ္စစျဖင့္ တိုးတက္လာသည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း ပိုၿပီးသတင္းေပးႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားရလိမ့္မည္။ ဘယ္ေန႔၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္သူေတြ ဆိုသည့္ Message ကို မ်ားမ်ားျဖန္႔ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး အိုင္တီစကား၀ိုင္း၏ အတိုင္းအတာကို ကြၽန္ေတာ္ အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္လိုက္ပါသည္။

IT Talk No.2

အိုင္တီစကား၀ိုင္း အမွတ္ ၂

ပထမ စကား၀ိုင္းႏွင့္ ဒုတိယစကား၀ိုင္းက ႏွစ္ပတ္ျခားသြားသည္။ ဒုတိယစကား၀ိုင္းကို စပြန္ဆာေပးသူက Smart Computer မွ ကိုေအာင္ေအာင္ ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ စကား၀ိုင္းလုပ္ေနေၾကာင္း လက္ဘက္ရည္ဆိုင္တြင္ ေျပာလိုက္မိသည္။ သူက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ သူစပြန္ဆာေပးမည္ဟု လိုလိုလားလား ေျပာသည္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ၀မ္းသာအားရ PC မဂၢဇင္းသို႔ လွမ္းဆက္ရသည္။ သူကလည္း ဖိတ္စာေတြ စီစဥ္ရသည္။ ကြၽန္ေတာ္က အိုင္တီစကား၀ိုင္းကို ေအးခ်မ္းစြာေနရာခ်ခ်င္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အမ်ဳိးသား၀ိုင္အမ္စီေအသို႔ Green Book မွ ကိုမ်ဳိးေအာင္က ၫႊန္းသျဖင့္ ေရာက္လာသည္။ သူတို႔ကလည္း အခန္းေတြ စီစဥ္ေပးႏိုင္သည္။ အေကြၽးအေမြးေတြ စီစဥ္ေပးႏိုင္သည္ဟု ေျပာသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လူ ၂၀ စာေလာက္ အခန္းေလးေတာင္းၿပီး ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ အိုင္တီစကား၀ိုင္းကို (၇.၁၂.၀၇) ေန႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီတြင္ အမ်ဳိးသား၀ိုင္အမ္စီေအ အခန္း (၂၀၆) တြင္ လုပ္ျဖစ္သြားသည္။ Smart Computer မွ နည္းပညာရွင္ ကိုေက်ာ္ရဲထြန္းက မားသားဘုတ္ေတြ၊ Chipset ေတြ၊ ဂရပ္ဖစ္ကတ္ေတြအေၾကာင္းကို တိုးတက္လာသည့္ ေခတ္ႏွင့္အညီ နည္းပညာေတြ ေျပာင္းလဲလာပံုတို႔ကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေအာင္ ရွင္းျပသြားသည္။ စာေတြ႕ လက္ေတြ႔မ်ား အျပင္ ျမင္ကြင္းက်ယ္တီဗီြႀကီးႏွင့္ပါ သ႐ုပ္ျပ ရွင္းသြားသည္။ ထိုေန႔က စာေရးဆရာ ဖိုးႏိုင္၀င္းလည္း ေရာက္လာသျဖင့္ စကား ၀ိုင္းက အေတာ္ေလး ၿမိဳင္သြားသည္။ နည္း ပညာႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အဆိုးအေကာင္း အက်ဳိးအေၾကာင္းေတြကို ဖိုးႏိုင္၀င္းကလည္း ေထာက္သည္။ ကိုေက်ာ္ရဲထြန္းကလည္း ရွင္းျပသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒုတိယအႀကိမ္စကား၀ိုင္းက ပိုၿပီး စိုျပည္လာသည္။


ထိုေန႔ကစကား၀ိုင္းတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုးတူညီစြာ ဆံုးျဖတ္လိုက္မိၾကသည္ က "အေဆာင္အေယာင္ေတြ၊ ဂုဏ္ေတြ၊ နာမည္ေတြအားလံုး အေဆာက္အအံုအျပင္ တြင္ ထားခဲ့ပါ" ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စကား၀ိုင္းသည္ လြတ္လပ္သည့္စကား၀ိုင္း ျဖစ္သည္။ အိုင္တီေလာကဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးၾကမည္။ မသိသူက မွတ္မည္။ သိသူေတြကေျပာမည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ႐ိုး႐ိုးစင္းစင္းေလးျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ့္တိုက္တြင္ ဆရာႀကီးေတြ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ ဤေနရာတြင္ေတာ့ ဘာမွမဟုတ္ပါဟု ႐ိုးသားစြာခံယူၿပီးမွ ေျပာၾကဆိုၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ တကယ္လည္း ထိုေန႔က နားလည္သူေတြေျပာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေတာ္ေလးနား၀င္ေအာင္ လိုက္နားေထာင္ရ သည္။ မရွင္းလင္းသည္ကို ျပန္ရွင္းခိုင္းရသည္။ ရွင္းသူေတြကလည္း စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ထပ္ကာ ထပ္ကာ ရွင္းျပၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အိုင္တီ စကား၀ိုင္းအမွတ္ ၂ လည္း ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ရျပန္သည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ စကား၀ိုင္းအၿပီး တိုက္ ျပန္ေရာက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ထံ တယ္လီဖုန္းသံေတြ ညံလာသည္။ သူ႔ကို မဖိတ္လို႔၊ ငါ့ကို မဖိတ္လို႔ေတြ ျဖစ္လာသည္။ ကြၽန္ေတာ္က အားလံုးကိုဖိတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ေမ့က်န္သြား တာေတြ ရွိသည္။ မေမ့မေလ်ာ့ ဖိတ္ျပန္ေတာ့လည္း မလာသူေတြက ရွိေနသည္။ အခ်ဳိ႕တိုက္ကို ဖိတ္ေသာ္လည္း နာမည္မတပ္သျဖင့္ မသိဟု ဆိုလာၾကသည္။ ဘာေျပာေျပာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိုင္တီ စကား၀ိုင္းေလးသည္ လက္ရွိေတာ့ အမ်ဳိးသား ၀ိုင္အမ္စီေအအေဆာက္အအံုတြင္ တစ္ပတ္ျခားက်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည္။ မည္သည့္ သတင္းသမားမ်ား မဆို၊ အိုင္တီအေၾကာင္း စိတ္၀င္စားသူေတြကိုမဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔က တံခါးဖြင့္ထားသည္။ အၿမဲလက္ကမ္းႀကိဳေနမည္ သာ ျဖစ္သည္။ တစ္ခုေတာ့ရွိသည္ "ငါ ဘာမွမဟုတ္" ဆိုသည့္ မူျဖင့္ လာတက္ၿပီး အႀကံေကာင္းမ်ား မွ်ေ၀ၾကရန္သာ ျဖစ္သည္။

IT Talk No.1

အိုင္တီစကား၀ိုင္း အမွတ္ ၁

ဘာလိုလိုႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ျဖစ္သြားသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နီးစပ္ရာ စာနယ္ဇင္းသမားေတြေလာက္ ဖိတ္လိုက္ၿပီး မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္းရွိ Mr. Brown တြင္ ေတြ႕ဆံုလိုက္ၾကသည္။ အိုင္တီစကား၀ိုင္းကုိ ကြၽန္ေတာ္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေလာက္ကတည္းက ႀကိဳးစားသည္။ စပြန္ဆာေတြကလည္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္ မတည္ၿငိမ္သျဖင့္ ျဖစ္ေျမာက္ ေရးတြင္ အားနည္းသြားသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္သို႔တိုင္လာသည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ Personal Computer မဂၢဇင္းမွ ကိုမ်ဳိးမင္းထူးႏွင့္ သြားေတြ႕သည္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း အိုင္တီေလာကကို ေျခဦးျပန္လွည့္လိုက္သည္။
တစ္ေန႔ ကြၽန္ေတာ္က ၂၀၀၅ စိတ္ကူးေလး ကို ေျပာျပလိုက္သည္။ သူက ကြၽန္ေတာ္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ဆိုၿပီး ကမကထ လုပ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အိုင္တီစကား၀ိုင္းအမွတ္ (၁) လုပ္ျဖစ္သြားသည္။


(၂၁.၁၁.၀၇) ေန႔၊ ေန႔လည္ ၁ နာရီ တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Mr.Brown တြင္ ဆံုၾကသည္။ ထိုေန႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကို၀ဏၰကိုကိုႏွင့္ စာနယ္ဇင္းကို မိတ္ဆက္ေပးသည္။ သူက OpenOffice အေၾကာင္းေတြ ေျပာသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ သူလုပ္လိုသည့္ ကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ သူ႔တြင္လည္း ကမကထလုပ္ေပးမည္သူေတြ အမ်ားႀကီးလိုေနသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အိုင္တီပညာရွင္ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါသည္။ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နွင့္ လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ လူအားစိုက္ႏိုင္ သည္။ သို႔ေသာ္ အေရးအပါဆံုးျဖစ္ေနသည့္ ေငြအားမလိုက္ႏိုင္ၾက။ သို႔ျဖင့္ တိမ္ျမဳပ္ေန ေသာ ပညာရွင္ေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနရ သည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔က စကား၀ိုင္းတြင္ ကိုယ္လုပ္ထားတာေလးေတြ၊ စီစဥ္ထားတာေလးေတြ မည္သူ႔ကိုမွ် မေျပာရလွ်င္ ေနပါေစ စာနယ္ဇင္းသမားေတြကိုေျပာမည္။ အတိုင္းအတာေလးတစ္ခုလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္သည္၊ အတိုင္းအတာႀကီး တစ္ခုလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အားလံုးကို ဖိတ္ေခၚထားသည္။
ကို၀ဏၰကိုကိုကလည္း ၀မ္းသာအားရ သူ႔အစီအစဥ္ေတြ ေျပာသည္။ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာခ်င္ရာ ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံေရးမပါ။ စီးပြားေရးမပါ။ အားလံုး အိုင္တီကိုသာ လမ္းေၾကာင္းဦးတည္ထားၾကသည္။
ပတ္၀န္းက်င္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာ လုပ္ေနၾကသလဲ စူးစမ္းေနသည္။ တစ္ေနရာ တြင္ ငိုေနေသာေကာင္မေလးကို ေကာင္ေလး က ေခ်ာ့ေနသည္။ တစ္ေနရာတြင္ ေပါက္ကြဲ ေနၾကသည္။ တစ္ေနရာတြင္ ရင္ထဲက စကားလံုးေတြကို ေဖာက္ခြဲေနၾကသည္။ သီခ်င္းသံကလည္း လြင့္ပ်ံ႕လာသည္။ 'မင္း မခ်စ္လည္း ရပါတယ္" တဲ့။ အာ႐ံုေတြကို ျပန္စုစည္းလိုက္ တိုးၫႇင္းေသာ သူတို႔အသံကို အားစိုက္လိုက္ႏွင့္ စကား၀ိုင္းက ၂ နာရီ ၾကာသြားသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စကားျဖတ္ၿပီး ထလိုက္ၾကသည္။ စားပြဲေပၚတြင္ ေကာ္ဖီရည္ေတြ၊ မုန္႔ေတြက တုန္လႈပ္ေနခဲ့ သည္။
ေနာက္တစ္ပြဲ ဘယ္ေတာ့လဲ၊ ဘယ္ေန႔လဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္လဲ။ ကြၽန္ေတာ္တစ္ခြန္းမွ ျပန္မေျပာႏိုင္ခဲ့။ ဖုန္းဆက္ လိုက္မည္။ ဘာပဲေျပာေျပာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိုင္တီအေၾကာင္းေတြကိုေတာ့ ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

Tuesday, February 26, 2008

Who & Why


Myanmar Personal Computer Magazine က Sponsor လုပ္ျပီး လစဥ္က်င္းပေနတဲ့ အိုင္တီစကား၀ိုင္း နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့
  • အခ်က္အလက္ေလးေတြ...
  • ေပးခ်င္တဲ့ သတင္းေလးေတြ...
  • က်င္းပမည့္ အခမ္းအနား အစီအစဥ္မ်ား အတြက္ ေနရာနဲ႔ အခ်ိန္မ်ားကို...
အြြန္လိုင္းကေန အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ အပ္ဒိတ္ လုပ္ေပးရင္း၊ ကိုယ္တိုင္မလာေရာက္ႏိုင္တဲ့ ရပ္ေ၀းေျမျခားက ျမန္မာျပည္သား အိုင္တီေလာကသားမ်ား အေနနဲ႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် တတ္ႏိုင္သေလာက္ ၾကိဳးစား အားထုတ္ေနတာေလးေတြကို မွ်ေ၀ ခံစားေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ဒီ ဘေလာ့ခ္ေလးကို တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္...

ကိုယ္တိုင္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ၾကသူမ်ားလည္း ဖတ္ရႈေဆြးေႏြး အၾကံျပဳေပးၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္....